Χρήσιμες Πληροφορίες

Πανεπιστήμιο Πατρών

www.upatras.gr

Παροχές Πανεπιστημίου Πατρών

Στην ιστοσελίδα http://www.upatras.gr/index/page/id/41 μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις παροχές που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών στους φοιτητές του (στέγαση, σίτιση, υγειονομική περίθαλψη, κλπ.)

Η πόλη της Πάτρας

www.e-patras.gr

Καιρός στην Πάτρα