Δομή του Προγράμματος

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα του Α' εξαμήνου (Οκτώβριος – Δεκέμβριος) γίνονται στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2012, η διδασκαλία είναι εξ ολοκλήρου στα Ελληνικά.

Τα μαθήματα του Β' εξαμήνου (Ιανουάριος – Ιούνιος) γίνονται στις συνεργαζόμενες Σχολές του ΕΜΠ. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την κατεύθυνση της προτίμησής τους:

 

 - Εμβιομηχανική

   Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

 - Βιοϊατρική Ηλεκτρονική και Πληροφορική    

   Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

 - Κλινική Μηχανική   

   Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

 
    Σημαντικό: Η λειτουργία της κατεύθυνσης "Κλινική Μηχανική" έχει ανασταλεί.


 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η διάρκεια σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοϊατρική Τεχνολογία είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Το πρώτο και δεύτερο διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνουν κυρίως παραδόσεις, εργαστήρια, ασκήσεις και εξετάσεις. Το τρίτο και τέταρτο διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνουν κυρίως την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και την εξέταση του φοιτητή σε αυτήν.


 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Η φοίτηση στο ΔΠΜΣ-ΒΙΤ είναι δωρεάν.