Α' εξάμηνο - Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Α’ εξάμηνο - Μαθήματα Εισαγωγής

 

Κωδ.

Μαθήμ.

Τίτλος Μαθήματος Διδ. ώρες Διδ. μονάδες   Διδάσκοντες     
ΚΜ 1.1

Εφαρμογές της Φυσικής στην Ιατρική:

Οπτική & Ακουστική

14 3 Καθ. Ν. Παλληκαράκης, ΠΠ 
ΚΜ 1.2  Εφαρμογές της Φυσικής στην Ιατρική: Ηλεκτρισμός 10 Dr. E. Valchinov, ΠΠ
ΚΜ 2.1  Βιολογία και Βιοχημεία 18 4 Καθ. Δ. Συνετός, ΠΠ 
ΚΜ 2.2 Ανατομία 24  Αναπλ. Καθ. Κ. Γυφτόπουλος, ΠΠ 
ΚΜ 3.1 Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία 44 5

Ομότ. Καθ. Η. Κούβελας, ΠΠ

Καθ. Γ. Κωστόπουλος, ΠΠ

Καθ. Α. Μητσάκου, ΠΠ

Επίκ. Καθ. Γ. Σταθόπουλος, ΠΠ 

ΚΜ 4.1  Ηλεκτρονικά 15 4 Dr. E. Valchinov, ΠΠ 
ΚΜ 4.2  Επεξεργασία Σημάτων 15 Dr. E. Valchinov, ΠΠ 
ΚΜ 5.1 Ερευνητική Μεθοδολογία 15 4 Καθ. Ν. Παλληκαράκης, ΠΠ 
ΚΜ 5.2 Διαχείριση Ποιότητας 15 Δρ. Φ. Κρόκος, ΕΛΟΤ
    170 20