Γιατί να σπουδάσετε Βιοϊατρική Τεχνολογία

Σήμερα, η παροχή υπηρεσιών υγείας βασίζεται στην τεχνολογία, η οποία και αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από την εντυπωσιακή εξέλιξη της Ιατρικής.

Η Βιοϊατρική Τεχνολογία έχει μια αξιοσημείωτη διεπιστημονική διάσταση αλλά και άμεση επίδραση στον τομέα της παροχής υγειονομικής φροντίδας. Κατά συνέπεια, ο ρόλος των Βιοϊατρικών Μηχανικών θεωρείται καθοριστικός, τόσο στη βιομηχανία όσο και στην παροχή υγειονομικής φροντίδας. Για τον λόγο αυτό, το επάγγελμα του Βιοϊατρικού Μηχανικού έχει υψηλή ζήτηση. Στη μελέτη που εξέδωσε το 2010 η Υπηρεσία Εργασίας των ΗΠΑ (US Dept. of Labour), προβλέπει ότι το επάγγελμα του Βιοϊατρικού Μηχανικού θα είναι ένα από τα πιο περιζήτητα ως τα τέλη της δεκαετίας, με αυξημένη πρόσθετη αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Για την ακρίβεια, αναφέρεται ότι «αναμένεται να είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο επάγγελμα στην οικονομία».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει σημαντική θέση στην παγκόσμια αγορά βιοϊατρικής τεχνολογίας, κατέχοντας το 30% των πωλήσεων (στοιχεία 2009). Σύμφωνα με τη EUCOMED (European Medical Technology Industry Association), «η ευρωπαϊκή βιομηχανία ιατροτεχνολογικών προϊόντων παράγει ετήσιες πωλήσεις ύψους 95 δις ευρώ και επενδύει περίπου 7,5 δις ευρώ σε Έρευνα και Ανάπτυξη. Πεντακόσιες χιλιάδες άνθρωποι εργάζονται σε 22.000 εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας, το 80% των οποίων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, αυτές οι μικρές, καινοτόμες επιχειρήσεις παράγουν εξειδικευμένα προϊόντα αλλά και τις αυριανές καινοτομίες για την τοπική και την παγκόσμια αγορά».

Δεδομένης αυτής της δυναμικής κατάστασης, οι Βιοϊατρικοί Μηχανικοί θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι και να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν στις