2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση 2014-2015

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 2η Πρόσκληση υποβολής αίτησης υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση 2014-2015, παρακαλούμε πατήστε εδώ: http://www.upatras.gr/el/node/5158.