Η ιστορία του ΔΠΜΣ-ΒΙΤ

Το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (ΔΠΜΣ-ΒΙΤ) διοργανώνεται από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, τις Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Το ΔΠΜΣ-ΒΙΤ ιδρύθηκε το 1989 ως European Biomedical Engineering Postgraduate Programme σε συνεργασία με 25 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, και θεσμοθετήθηκε το 1994 στην Ελλάδα βάσει του Νόμου περί Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η δημιουργία του αποτέλεσε μια από τις πρώτες απόπειρες ευρωπαϊκής συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με τα περισσότερα από αυτά τα Πανεπιστήμια η συνεργασία συνεχίζεται ως σήμερα μέσω του Προγράμματος LLP/Erasmus και των διμερών συμφωνιών, που έχουν ως σήμερα διευκολύνει τη μετακίνηση εκατοντάδων φοιτητών αλλά και πολλών διακεκριμένων διδασκόντων. Επίσης, το ΔΠΜΣ-ΒΙΤ ήταν από τα πρώτα προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα που εφάρμοσαν το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (European Credit Transfer System – ECTS).

Το πρόγραμμα σπουδών και η ύλη των μαθημάτων του ΔΠΜΣ-ΒΙΤ έχουν δομηθεί στη βάση προτάσεων που προέκυψαν από την αρχική ομάδα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που συμμετείχαν στην ίδρυσή του. Το 2000 η δομή του διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού έργου TEMPERE (Training and Education for Medical Physics and Engineering Reform In Europe), στο οποίο συμμετείχαν 35 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με συντονιστή το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, εκπροσωπούμενο από το ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, συντόνισε κατά τα τελευταία χρόνια μια κοινοπραξία 23 Πανεπιστημίων στο πλαίσιο του Έργου TEMPUS CRH-BME (Curricula Reformation and Harmonisation in the field of Biomedical Engineering), που είχε ως στόχο την εναρμόνιση των Προγραμμάτων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Ευρώπη.

Το ΔΠΜΣ-ΒΙΤ προσφέρει 3 κατευθύνσεις σπουδών: Βιοϊατρική Ηλεκτρονική και Πληροφορική, Εμβιομηχανική και Κλινική Μηχανική. Έτσι, δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να επιλέξουν την κατεύθυνση της προτίμησής τους, αλλά και να επωφεληθούν από τις Διμερείς Συμφωνίες συνεργασίας με άλλα Πανεπιστήμια, προκειμένου να εκπονήσουν εκεί τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τους.

Από το 1993, το ΔΠΜΣ-ΒΙΤ εφαρμόζει επίσης Σύστημα Ποιότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι επιτυγχάνονται οι επιδιωκόμενοι εκπαιδευτικοί στόχοι. Μέσω ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται τόσο από τους φοιτητές όσο και από το διδακτικό προσωπικό, ελέγχονται κρίσιμες παράμετροι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως οι δεξιότητες και η καταλληλότητα των διδασκόντων, η επάρκεια των μέσων διδασκαλίας, η συνέπεια και η επίδοση των φοιτητών κλπ.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 550 Έλληνες και ξένοι φοιτητές από όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης έχουν αποφοιτήσει από το ΔΠΜΣ-ΒΙΤ ή έχουν παρακολουθήσει μεγάλο μέρος των μαθημάτων του, με κατοχύρωση των σπουδών τους μέσα από το σύστημα ECTS.