Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+
- Vrije Universiteit Brussel, BELGIUM
- Technical University of Varna, BULGARIA
- University of Bologna, ITALY


Στο πλαίσιο του έργου TEMPUS BME-ENA (www.bme-ena.net)
- Vrije Universiteit Brussel, BELGIUM
- Technical University of Varna, BULGARIA
- University of Ljubljana, SLOVENIA
- University of Bologna, ITALY
- West Pomeranian University of Technology, POLAND
- "Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy Iasi, ROMANIA
- State Engineering University of Armenia, ARMENIA
- Armenian Association of Telemedicine, ARMENIA
- Russian-Armenian (Slavonic) University, ARMENIA
- Georgia Technical University, GEORGIA
- Tbilisi State Medical University, GEORGIA
- Akaki Tsereteli State University, GEORGIA
- Technical University of Moldova, MOLDOVA
- State University of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu" of the Republic of Moldova, MOLDOVA
- National Technical University of Ukraine, UKRAINE
- Sumy State University, UKRAINE
- University of Zagreb, CROATIA


Στο πλαίσιο άλλων ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
- State University of Campinas, BRAZIL
- University of Belgrade, SERBIA